Napísali o mne:Línia pokoja

Sedíme v malej útlej dielničke, ruky amatérskeho umelca tvoria,

modelujú sochársku hlinu. Pred očami nám vzniká plastika so

zvieracím motívom, ktorá určite poteší svojho budúceho majiteľa

i jeho blízkych. Mlčíme. On zručne tvorí, ja sledujem prechod

jeho myšlienok na ruky vytvárajúce nové dielo. Nedá sa mi

nespýtať.

Pán Martin Horinka, nie ste rodákom z našej obce, len

málo občanov vie o Vašej umeleckej záľube a pozná Vaše diela.

Pootvorte pomyselné dvere a predstavte nám Vašu záľubu.

Do Unína som sa priženil z Gbelov. Sklony k umeniu som zdedil

po svojom dedovi. Mám veľmi pozitívny vzťah k umeniu. Už

počas základnej školy som súbežne navštevoval výtvarný odbor

Ľudovej školy umenia v Gbeloch, kde som absolvoval základy

výtvarného umenia. Začínal som maľbou, postupne som sa profiloval,

skúšal nové veci. Skúšal som grafity, na vojenčine som

vyskúšal tetovanie, postupne som skúšal mozaiku z rôznych črepov,

exteriérové a interiérové dekorácie. Dopracoval som sa až

k plastike. V súčasnosti sa venujem sakrálnej plastike abstraktnou

formou. Plastike sa snažím dať svoju myšlienku, cit a svoj pohľad.

Snažím sa rozvíjať svoje znalosti a zvyšovať poznanie o tomto

druhu umeleckého smeru štúdiom odbornej literatúry, ale aj konzultáciami

s odborníkmi z tejto oblasti. Tým sa snažím zvýšiťumeleckú úroveň svojich diel.

 Každé z nich je originál. Celkom

som vytvoril okolo 100 plastík. Darí sa mi najmä v poslednom

roku, kedy som vytvoril vyše 50 plastík a niekoľko z nich je aj

v Uníne.

Vaše plány do budúcna?

Tohto svojho koníčka realizujem popri zamestnaní. Pracujem

na zmeny, mám rodinu, ktorá je pre mňa prvoradá, takže plány do

budúcna sú podmienené časom a samozrejme i financiami. Určite

v blízkej dobe mám záujem získať certifikát na Úrade slovenskej

ľudovej tvorivosti, aby som sa mohol zúčastňovať rôznych výstav,

prezentácií a odborných akcií v rámci Slovenska. Už tohto roku

som sa zúčastnil remeselného jarmoku v Skalici so svojimi dielami.

Chcem sa zdokonaľovať po stránke teoretickej i praktickej,

nezanevriem ani na činnosti, ktoré som realizoval pred tvorbou

plastík. Plastika je momentálne prioritná. Možno časom sa posuniem

ďalej a skúsim veci nové. Nebránim sa im. Kto by mal záujem,

môže navštíviť moju stránku horinka.martin@post.sk alebo

liniapokoja@webnode.sk

Pán Horinka, ďakujem za rozhovor, želám veľa tvorivých

nápadov a úspešných diel, ktoré nech prinesú vánok pokoja do

všetkých domovov. -jp-

 

https://zahori.sk/oslava-vina-v-radosovciach/